24.2.2020

קרב מגע | אימפקט - סניף צפון | תוכניות מקצועיות

קרב מגע | אימפקט - סניף צפון | תוכניות מקצועיות: אופן הלימוד מחולק לחמישה דרכי אימון: קרב מגה לילדים ונוער, הגנה עצמית לנשים, קרב מגע למבוגרים, תוכנית מקצועית, אימונים אישים